Taking the garbage out

Gewijzigd 24 februari 2023


Chemtrails?Introductie video

Richy from Boston: Geo-engineering spiderwebs, goats giving spiderweb-silk, graphene-webs etc..

Kort fragment:

Volledige video: hier te zien


Chemtrails worden overal in de wereld waargenomen. Het zijn witte sporen in de lucht waarvan men denkt dat ze door condensvorming na verbranding van kerosine ontstaan zijn (contrails). Het is realistisch om aan te nemen dat dit niet altijd onschuldige condens-sporen zijn, maar chemische sporen; chemtrails. Dit giftige sproeien zou niet alleen verantwoordelijk zijn voor de toename van het broeikaseffect, maar ook voor een toename van gezondheidsproblemen. Chemtrails worden aangebracht door vliegtuigen, raketten en satelieten.
Steeds meer wetenschappers, maar ook piloten en weerdeskundigen, beamen het bestaan van chemtrails. Normaal gesproken blijft condens, al dan niet icm. ijskristallen, geen uren hangen, ook niet bij temperaturen onder de -60 graden celcius!

Gevolgen

Chemtrails blijven echter uren zichtbaar in de lucht. De chemische stoffen reageren met de omgevingslucht en worden ingeademd door mens en dier of ze worden opgenomen door de planten en zodoende geconsumeerd door mens en dier.
Chemtrails hebben grote gevolgen voor mens, flora en fauna. Sinds 1991 wordt er getrailed en vanaf die tijd is er in veel landen een toename van ziekten. Vooral een toename van luchtweg/ longaandoeningen, griep, hersenziekten en allergieën. Bij dieren is er ook een toename van ziekten. Tegen onze wil, en zonder onze toestemming wordt onze leefomgeving beïnvloed door geo-engineering. Inmiddels wordt door verscheidene overheden, waaronder die van de Verenigde Staten en die van Australië, gewoon toegegeven dat ze bezig zijn met geo-engineering middels chemtrailing. Wat ze niet toegeven is het gebruik van de zeer schadelijke stoffen die chemtrails bevatten. Met uitzondering van Spanje. De Spaanse overheid gaf toe in de zomer van 2021 over geheel Spanje gesprayed te hebben met een biocyde, Een chemische stof die levend organisme doodt.
Ze gebruikten hier, zoals te verwachten viel, Corona en climate change als voorwendsel. Stoffen als strontium, barium en aluminium ondergraven onze natuurlijke weerstand en ontregelen het natuurlijk verloop van het weer.

Grondstoffen

Wanneer duidelijk wordt dat nano-aluminium in deodorant, die verspreid wordt middels spuitbussen, schadelijk is voor de mens, dan zou het nu ineens niet schadelijk zijn wanneer het via spray uit een vliegtuig tot ons komt? Nano-aluminium breekt hersencellen af. Het belemmert de opname van calcium en verzwakt daarmee botten. Chronische spierpijn, spraakproblemen, slaapstoornissen, spijsverteringsklachten, lever- en nierklachten.
Aluminium, een bestandsdeel van chemtrails; wanneer ingeademd, dan tast het vrijwel direct de hersenen aan en kan dit leiden tot Alzheimerachtige symptomen. Het nano-aluminium is overigens voor een klein gedeelte afkomstig van de motoren zelf.
Uitvoerige uitleg hierover op pdf door Russell L. Blaylock,Visiting Professor Biology, Belhaven University, Theoretical Neurosciences Research, auteur van Chemtrails, Nanoaluminum and Neurodegenerative and Neurodevelopmental Effects. PDF daarover hier.
Barium, een ander zeer schadelijk bestandsdeel in chemtrails, kan leiden tot hartritmestoornissen en zelfs hartfalen. Barium verzwakt spiermassa en kan tot verlammingsverschijnselen van ledenmaten en dus ook tot hartfalen leiden.
Strontium-90, eveneens een bestandsdeel van chemtrails, kan tot bloedarmoede leiden en wanneer strontium-90 achterblijft in de longen zal dit op de langere termijn resulteren in extreme vermoeidheid, slecht stollen van bloed of vermindering van rode bloedcellen. Het ondergraaft de algehele natuurlijke weerstand.
Wanneer goed opgelost in water of waterdamp (aerosols) dan wordt strontium direct in het bloed opgenomen via de longen na inademing.
Strontium wordt eigenlijk gebruikt in weerstations, in de ruimtevaart en in elektolampen. Ook wordt het ingezet als radio actieve contrastvloeistof in medische fotografie.

Links

Enkele gerenomeerde websites betreffende geo-engineering zijn HIER te vinden. Ze zijn allen engelstallig. In Nederland is er te weinig interesse in het onderwerp geo-engineering om hier een toegewijde site voor op te richten.
Veelal wordt het aangereikte (door de uitvoerende instanties zoals de CIA, US airforce, de U.N etc) narratief aangehaald en besproken. Hierdoor blijven de echt belangrijke zaken on(der-)belicht.
In dit artikel van Amy Worthington. , Creighton University Idaho, staat eigenlijk het complete systeem uitgelegd. Het systeem chemtrails, haarp en weersmodificatie. Startpunt voor inlezen in geo-engineering en de extreem schadelijke gevolgen voor mens en natuur. Absoluut lezen. Heel veel doorverwijzingen/ linkjes. Wel in Engels.

De ontkenning van de schadelijkheid van chemtrails is erg heftig te noemen. Veronderstellingen van de schadelijkheid van de vliegtuigsporen worden door "trollen" keihard de kop ingedrukt. Mensen die het aankaarten wil men meteen de mond snoeren. Dit gebeurt veelal op een uiterst agressieve manier. Men wordt resoluut weggezet als "WAPPIE". Hoewel ook de kinderen/ andere familieleden van deze "die-hard" ontkenners ademen deze rommel in! Onderzoeksresultaten liegen er niet om:

bron

Veel informatie die naar buiten komt over chemtrailing is lastig te beoordelen. Er is immers geen officiele bron.

Oud-presidentskandidaat (democraten) Dennis Kucinch, oud-presidentskandidaat voor de Democraten en nu congreslid van Ohio, informeerde tijdens een symposium in 1999 over chemtrails die een rol spelen in de geheime ruimtewapenprogramma’s van het Pentagon. In 2001 probeerde hij de Space Preservation Act door het Amerikaanse congres te krijgen. Zijn voorstel mikte op een verbod van zowel alle mogelijke ruimtewapens als dat van chemtrails, die er voor zorgen dat de kracht van militaire radar- en radiogolven toeneemt.

Gabrel Setter (Duitse journalist van Raum & Zeit) haalt bronnen aan die verklaren dat er in de Zwitserse lucht zevenmaal zoveel barium zit als normaal. Barium verzwakt de spieren, inclusief die van het hart.-PDF hier-

Gevolgen chemtrailing voor de gezondheid, voor zover nu bekend:

Ademhalingsproblemen, allergieën
Voorhoofdholteontsteking,
blijvende droge hoest,
gezwollen brandende ogen,
griepachtige koorts,
keelpijn,
migraine,
duizeligheid,
warrig denken,
vermoeidheid,
gewrichtspijnen,
rugpijn, nekpijn, spierpijn,
schimmelinfecties, verhoogd risico op kanker.


  Chemtrails are not part of a conspiracy THEORY but part of conspiracy PRACTICE:


 • Trailer forgets to turn off spray

 • Trailer forgets to turn off spray

 • Grafeen op het strand in Australië

Indrukwekkende foto's hier op cosmicconvergence.org .

Chemtrails, wat is het doel?

Geo engineering: weersomstandigheden beïnvloeden met chemicaliën.
Toxiciteit verhogen in mensen: Ophoping van gifstoffen bewerkstelligen in het menselijk lichaam opdat de mens eerder ziek wordt en sterft.
Ioniseren van de mesasfeer/ stratosfeer voor betere geleiding van elektro-magnetische straling: een militaire toepassing.
Mindcontrol: met frequenties middels HAARP en satelieten beïnvloeden van de menselijke geest.

Als chemtrails al niet ontkend worden, dan wordt er wel beweerd dat ze het broeikaseffect zouden moeten verminderen. Geheimzinnigheid, censuur, schorsing van personeel in luchtvaart die chemtrails aan de kaak stellen, ontkenningen van chemtrails wijzen erop dat chemtrails andere doelen nastreven dan het onschuldig verminderen van broeikaseffect. Ook de grote toename van gezondheidsproblemen waaronder Alzheimer laat zien dat chemtrails niet zo onschuldig zijn. Ook bestrijden van fluorideconcentraties wordt genoemd. Deze ontstaan door verbranding van kolen door elektracentrales. Barium is om die reden toegevoegd als bestandsdeel van chemtrails om fluorideconcentraties in de lucht omlaag te brengen en zo vorming van methaangas tegen te gaan. Veel is onduidelijk; er wordt geschreven over de doelen zoals bevolkingsvermindering, onvruchtbaar maken van mensheid, verspreiden van virussen zodat men massaal ingeënt moet worden, klimaatbeïnvloeding en ook opwekken van aardbevingen icm HAARP.

HAARP

HAARP bestaat uit een netwerk van antennes die worden gebruikt om elektro-magnetische energie richting de ionosfeer te sturen. Vervolgens worden veranderingen in de stroom van geladen deeltjes gemeten. Weersbeinvloeding is mogelijk met deze combinatie. Zelfs het in de hand werken van aardbevingen wordt verondersteld. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), een instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van deze militaire technologie. Weersextremen worden toegeschreven aan deze technologie. Kijk hier voor meer info over de combinatie HAARP en Chemtrails op geoengineeringwatch.org.

PDF met uitleg over HAARP HIER te downloaden.

Ionospheric heaters

 • Heaters:
 • Frequenties:

Deze instrumenten sturen luchtdruk en regen dmv verhitting van de ionosfeer/ stratosfeer. Deze frequentie stralers bevinden zich over de gehele wereld. Deze apparatuur werkt soms nauw samen met chemtrailing.
De nanotechnologie in chemtrails icm met heaters maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de koers van een tornado te wijzigen of regengebieden te verplaatsen.
De verscheidenheid aan apparatuur en hun specifieke toepassingen is zo enorm dat de video hierover meer dan de moeite van het kijken waard is:
op climateviewer.com.

Heeft u foto's of videomateriaal van vermoedelijke chemtrails? Upload ze via de uploadbutton hierboven. Geef het bestand de plaatsnaam waar ze gemaakt zijn met daarachter de datum. Bijvoorbeeld:
Gouda 23september2020.jpg. Politici doen niks, dus moeten wij als bevolking iets ondernemen hiertegen.

Ga naar recent fotomateriaal van sproeiresultaten in Nederland via deze link

 • Dat chemtrailers altijd zichtbaar zouden zijn
  op een radar is onwaar:


 • Deze piloten zijn oprecht
  trots op wat ze doen.
 • Chemtrailing begint "state of the art" technologie te worden:

Ontkenning

De basis van chemtrails bestaat uit as uit kolencentrales.

Angela Merkel heeft gepleit voor de opening van meer kolencentrales medio 2008-2009 oid. Het chemtrailprogramma was toen al tientallen jaren op stoom.

Ze moet geweten hebben van de fluoride vervuiling door die centrales en dat Barium in het luchtruim gesproeid werd om methaanvorming te voorkomen. Ze heeft een bezoek gebracht aan de Airbus fabriek en heeft aldaar een kijkje genomen in een Airbus A-350.
De tanks zoals getoond zouden ballasttanks zijn om testvluchten zo realistisch mogelijk te laten verlopen. Anderen beweren dat dit tanks zijn die chemicaliën bevatten.


Ook Trump wist ervan:

De badges zoals door de "piloten" getoond zijn overigens gewoon via internet verkrijgbaar. Dit is hoe de veroorzakers de klokkenluiders onschadelijk maken: ridiculiseer ze. Dit is hoe deze New World Order maffia werkt.
Covid -sceptici kregen een soortgelijke benadering wanneer ze kritische uitspraken deden over wetenschappelijke onwaarheden die verkondigd werden door overheden en de aan hun verbonden "deskundigen".

Klokkenluiders/ whistleblowers:

Een voormalig medewerker van U.S Airforce, doet een boekje open.
Ze moest haar werk opgegeven omdat ze aan haar meerdere vragen begon te stellen omtrent chemtrailing door de U.S. Airforce, haar werkgever.
De andere video is een klokkenluider van een Duitse luchtmachtbasis die gewerkt heeft als onderhoudsman aan vliegtuigen en heeft chemtrailinstallaties geïinstalleerd in vliegtuigen. Hij verloor zijn baan en kan nergens meer aan de slag als luchtvaarttechnicus.

Aerotoxisch syndroom

Wat overigens ook door alle partijen consequent ontkend wordt is het verband wat er volgens sommigen toch echt is tussen het aerotoxisch syndroom en het sproeien van chemicaliën met vliegtuigen. De symptomen bij dit syndroom komen echter opvallend overeen met de symptomen die mensen op de grond ervaren waar veel getrailed word. Waaronder dus ook geheugen/ hersenschade mogelijk als gevolg van overvloedig nano-aluminium inademen, een grondstof in chemtrails. PDF daarover hier
Chemtrails worden tegenwoordig via de motoren uitgestoten om argwaan tegen te gaan. Het lijkt dan immers op condens. De ventilatie en airconditioning van de cabine verloopt ook via de motor, voornamelijk bij de Airbus A-350/380 serie. Boeing heeft het ventilatiesysteem inmiddels gemodificeerd en dit zou minder gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
Verder blijkt uit dit PDF dat er ook vliegtuigen die normaal passagiers vervoeren, ook zo nu en dan ingezet worden als chemtrailvliegtuig. Het interieur (stoelen en overige binnenbekleding) wordt eruit gestripped en er worden tanks met chemicaliën ingezet met een sproeiinstallatie daaraan gekoppeld.
In de Guardian stond een artikel waarin ook weer Virgin-air en Easyjet genoemd werden. Deze maatschappijen zouden meewerken in de uitvoering van het wereldwijde chemtrailing project.(dit zijn hardnekkige geruchten).
Uit eigen observaties heb ik kunnen concluderen dat het reguliere vliegverkeer omgeleid wordt wanneer er getrailed wordt. De chemtrailende vliegtuigen die enorme sporen achterlaten zijn doorgaans ongemarkeerd, wit. En ze laten zich veelal eenvoudig identificeren als chemtrailer omdat ze ongebruikelijke vliegroutes nemen en vaak dicht op elkaar of kort na elkaar overvliegen.
PDF Guardian hier.
Meer over stewardessenziekte, aerotoxisch syndrome
Observaties van chetrails, veel foto's en video's, uit Nederland en België hier.

Ryanair

Chemtrailing made simple. Het spoor stop heel abrupt als het vliegtuig landt.

Originele video: HIER. Hier is ook goed te lezen hoe trollen de opvatting "chemtrail" af willen doen met "vortex".

Een fragment uit een Amerikaanse hoorzitting over chemtrails uit het vorige decenium:


Tuinieren

Tuinieren is dus kennelijk ook al gevaarlijk. Een artikel uit de Sun beschrijft dat tuinieren tegenwoordig beter met een mondkapje op gedaan kan worden. Het stof wat hiervoor verantwoordelijk is, is "airborne" volgens het artikel (chemmtrails?).
Hierk kan ook weer Covid-vaccinatieschade mooi op afgeschoven worden. De symptomen zijn identiek.(...) Bron: The Sun
PDF The SUN hier.

Zie over "sahara" zand/stof de video hieronder. Dit stof is magnetisch beïnvloedbaar?? Metaal houdend stof dus. Zou dus van chemtrails kunnen zijn.

Overheid en semi-overheid houdt informatie over chemtrails mogelijk achter. Er is felle kritiek op degenen die informatie naar buiten brengen over chemtrails. Dit wordt veelal afgedaan als een samenspannings theorie. Door overheidsinstellingen worden de chemtrails verklaard als zijnde een methode om het broeikaseffect tegen te gaan. Op de Niburu website staat dat zij benaderd zijn door een ex-werknemer van een bekende Nederlandse krant. Volgens deze journalist is er sprake van censuur over het onderwerp chemtrails. Hier mag niets over gepubliceerd worden. Wat er in de krant komt wordt van bovenaf geregeerd. Het KNMI ontkent het bestaan van chemtrails. Ze hebben het in plaats daarvan over "een nieuw soort wolk" of "sluierbewolking" wanneer de streep is uitgewaaierd. Het nieuw geplaatste spoor zou condens of ijscristallen moeten zijn. Marjolein Wenting van Luchtverkeersleiding Nederland zegt dat ze het woord chemtrails niet mag gebruiken. VROM ontkent, Defensie ontkent. Platform Nederlandse Luchtvaart ontkent eveneens. Volgens hen is het logisch dat naarmate de lucht vochtiger is, de strepen langer te zien zijn. Volgens hen is men paranoia.

De Logistiek

Het uitvliegen van de trails is voornamelijk nog mensenwerk. Maar ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van satelietverbindingen om de spray op de exacte beoogde lokatie los te laten.
Vluchten vertrekken vanuit onbekende eilandjes in de Pacific en landingstrips op het vaste land, waaronder Duitsland, die onbekend zijn. Piloten leven een maatschappelijk geïsoleerd bestaan. Ze wisselen elke 1,5 jaar van werklocatie.
Ook zijn er gescheiden lokaties voor nacht vluchten en dagvluchten.

Een video over een piloot die chemtrails uitvloog onder codenaam "operation Skyfold" klapt uit de school in deze video.
De uiteenzetting zoals in de video hier op pdf te downloaden

Een voormalig luchtvaarttechnicus heeft heimelijk wat fotomateriaal kunnen buitensmokkelen en geeft een toelichting op de foto's van de onderdelen zoals ze geïnstalleerd worden in Boeing 737 toestellen. Dit zijn veelal burgervlucht toestellen die na ingrijpende modificatie ingezet worden om te "trailen". PDF hier te downloaden

Chemtrails zijn Luchtengelen: YouTube, waar anders? "Chemtrails zijn goed, jullie denken dat dat slecht is maar jullie zijn slecht ingelicht. Het zijn namelijk luchtengelen"
Jammer. Barium, Polonium, Nano-Aluminium, pesticiden. Desinformatie? Hoe weet deze YouTuber uit West Friesland dat ze zonder meer "goed" zouden zijn. BEWIJS?
Geo- engineering, opwarming van de aarde voorkomen: Er is nog nooit zoveel aanwas van ijs geweest op Antarctica! Climate change? Het klimaat verandert continu. Bewijzen graag!


Heel veel info over chemtrailing hier:
Stateofthenation2012

Meer links en video's

Klik op deze link naar geoengineeringwatch.org voor meer info, onder andere over de combinatie HAARP en Chemtrails. Geoengineeringwatch.org is toonaangevend op het gebied van geo-engineering info.

Cloudseeding

Mooi voorbeeld van hoe het zogenaamde cloudseeding met behulp van chemtrails mis kan gaan:

Duidelijke zaak, dit vliegtuig gooit de chemicaliën er over de volle breedte van de vleugels uit:

One for the unbelievers:

De Verenigde Staten

Hier is een artikel te vinden in PDF formaat over chemtrailing in de V.S. Een jounaliste en professor in de Biologie aan de Creighton University, Amy Worthington, uit Idaho doet haar verhaal over tamelijk schokkende bevindingen uit wetenschappelijke hoek. Ze legt op een heldere manier het verband tussen, en de verschillen tussen chemtrails / HAARP uit. Ook verteld ze over de functionaliteiten die chemtrails hebben als wapen. ook verspreiding van virussen!!! Allergiën, Covid? Voor zolang nog mogelijk ook hier te vinden.

De ijzingwekkende militaire toepassingen: PDF hier te vinden. Kennelijk is elektronica de totale vervanger van elk eerder bekende wapentuig. Een uitéénzetting door Carolyn Williams Palit.

Amerika heeft tonnen boter op haar hoofd. Deze natie heeft een rijke research historie in de ontwikkeling van laboratorium virussen (pdf).
Deze rommel werd uiteraard middels chemtrailing over de bevolking uitgegoten, net als,vermoedelijk, Covid 19..
Meer over de Amerikaanse overheid die deze chemtrailing financieel steunt onder het mom van "Fighting Climate change".

Hier de U.S. website hierover.

De verwevenheid van de U.S elite zoals Bill Gates komen hier aan bod. Nano technologie zit niet alleen in Covid-19 prikken maar wordt ook via chemtrails over ons uitgegoten. Bitchute, RichyfromBoston legt het mooi uit; Hier te zien

Analyses van grond op toxische stoffen, Australië en Zwitserland

Chemtrailing bezien vanuit bijbels perspectief


"En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest."
Zowel in het oude als in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt er gesproken over vergiftigen/ drogeren van de gehele mensheid teneinde deze te kunnen misleiden.
Dit zou geschieden vlak voor de terugkomst van Christus. Mogelijk dat deze profetie vervuld wordt middels chemtrailing en verplichte vaccinaties.<-PDF hier->

Christenen bidden tegen chemtrails.
<-Download PDF->

Betrapt!

Piloten zijn op grote hoogte getuige van chemtrailing door een vliegtuig wat onder ze vliegt. Ze zijn erg blij dat ze er BOVEN vliegen. Zouden ze eronder vliegen dan waren ze dood geweest, aldus de piloot.

Fotografisch bewijs

Niet overtuigd? Meer foto's? Hier te zien.

Censored? PDF here

Lezen!

Peter Kirby heeft zich goed verdiepd in dit ondrwerp. Deze Canadeese schrijver beschrijft heel treffend de miljarden organisatie die achter chemtrailing schuilgaat.

Chemtrails Exposed - A New Manhattan Project (Peter Kirby)-PDF


Ook zien!Een neerslag van "raggen" of "spinnenwebachtige draden" na zeer intensieve chemtrailingsessies. Nanotechnologie:

"The United States does not torture." --President George W. Bush

Ga naar Chemtrails in Nederland.


Ga naar Chemtrails inzendingen.